دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک


English article : 3

English book : 2143

استاندارد/ Standard : 2

مقاله /وتار/Articles : 27

پایان نامه/تێز (مطروحات)/thesis : 466

پیایندها/periodicals : 15

کتاب فارسی/ Persian book : 4399

کتێبی تورکی/Turkish book : 36

کتێبی عربی/ Arabic Book : 626

کتێبی کوردی/ Kurdish book : 870


سایر روشهای جستجو و بازیابی اطلاعات :


 درخواست یا پرسش از کتابدار

کاربران آنلاین :3